Зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах тухай тушаал

2020-02-27


Коронавируст халдварын тархалтын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Зам тээврийн хөгжлийн сайдын тушаал

t4m9D4IYRibSTfz.jpg

Хамтран ажилладаг байгууллагууд